Kontakt

Anna Tužinčinová
Objednať sa môžete na mobilnom t.č. 0902 177 733

Otváracie hodiny:

Pondelok-Piatok: 13:00 – 18:30 h na objednávky
Sobota: len na objednávky

Adresa:

Kramáre – Národný ústav detských chorôb NÚDCH, Limbová 1, 831 01 Bratislava
F blok nad posluchárňami